Privacy statement

Deze website wordt beheerd door Decorette. Decorette is een onderdeel van Euretco BV. Voor meer informatie over Euretco BV verwijzen wij u naar de volgende website: www.euretco.com

Doeleinden van gegevensverwerking

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in het geval u een bestelling plaatst op onze webshop. We verwerken in het geval van een bestelling, verschillende gegevens van u zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en ip-adres.

Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een koopovereenkomst/bestelling via onze webshop, het informeren over een bestelling, het leveren van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, het maken van afspraken via afspraakmaken.decorette.nl, contact met klantenservice/support, reparatie of retournering van producten en het meedoen aan prijsvragen. Om de (koop)overeenkomst te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers en bezorgdiensten.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de verwerking en voltooiing van een bestelling, of het inschrijven voor de nieuwsbrief. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beƫindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Voorts verzamelt Decorette uw gegevens om webstatistieken te genereren om haar diensten en producten en de functionaliteit van deze internetsite te verbeteren.

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals genoemd hierboven. Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder een geldige grondslag. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Beveiliging en bewaarbeleid

We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Cookies

Functionele en Analytische Cookies
Decorette plaatst een aantal cookies op uw computer om uw ervaring online te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan uw browser. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Decorette gebruikt cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server teneinde de juiste informatie te tonen aan de gebruiker.
De website van Decorette maakt gebruik van de volgende cookies:

Storelocator:
Soort: Deze cookies bewaart de dealerlocatormap die u ziet als u een shop detail gaat.
Tijd: 24 uur

Google Analytics:
Soort: Deze cookie wordt gebruikt om te bekijken waar je vandaan komt. Deze kennis gebruiken we om onze site te verbeteren.
Tijd: 2 jaar

Tracking Cookies
Decorette maakt gebruik van Cookies voor commerciƫle en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op Websites, Apps en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op Decorette, dit zijn zogenaamde third party cookies. Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf uw toestemming, omdat hiermee uw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. Decorette heeft daar geen invloed op.
Tijd: 90 dagen
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Meer informatie over cookies van Google: https://developers.google.com/analytics/resources/...

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Communicatie per e-mail
Indien u geen prijs meer stelt op het door www.decorette.nl toezenden van nieuwsbrieven, dan kunt u door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief uzelf afmelden.

Contact opnemen met Decorette
Als u vragen heeft over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of op onderstaand adres:

Decorette
Koninginneweg 1, 3871 JZ, Hoevelaken
Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken

Wijzigingen Privacy Statement
Decorette behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent