Decorette Interieur Test auteursrechten

Het platform interieurtest.decorette.nl is ontwikkeld door Carita Sutherland.

© Carita Sutherland
Ken je bedrijf & Ken je klant
ISBN 978-90-79455-05-8
NUR 780
Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gefotografeerd,
op microfilm gezet, vermenigvuldigd in welke vorm dan ook,
inclusief gebruik op internet, intranet, cd, dvd, cd-rom enz. zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de uitgever.